DÜ-FRM-558 İç Tetkikçi Değerlendirme Anketi 2022 Haziran

Bu ankette yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar ile Üniversitemizde yürütülen kalite güvencesi çalışmaları kapsamında iç tetkik kültürünün işleme sürecinin niteliğini belirlemek amaçlanmıştır, soruları boş bırakmadan içtenlikle cevaplamanız, değerlendirme açısından önem arz etmektedir.
Tetkik Edilen Birim:
Baş Tetkikçi Adı Soyadı
Tetkikçi Adı Soyadı
1. Tetkikçinin denetim sürecindeki yeterliliği ile ilgili maddeler
A. Baş Tetkikçi:
1. Yapıcı, destekleyici, rehberlik edicidir.
2. Objektiftir.
3. İletişime açıktır.
4. Konuya hâkimdir.
5. Sunum ve temsil yeteneği yeterlidir.
6. Tutum, davranış ve nezaketi yerindedir.
7. Zamanı verimli kullanır.
B. Tetkikçi:
1. Yapıcı, destekleyici, rehberlik edicidir.
2. Objektiftir.
3. İletişime açıktır.
4. Konuya hâkimdir.
5. Sunum ve temsil yeteneği yeterlidir.
6. Tutum, davranış ve nezaketi yerindedir.
7. Zamanı verimli kullanır.
2. Tetkik süreci ile ilgili maddeler
1. Birimde yapılan tetkik faaliyetinin amacı anlaşılırdır.
2. Tetkik sırasında öncesinde ve sonrasında sürece ilişkin öneriler alınır.
3. Tetkik süresince ortaya çıkan tespitler katılımcılarla paylaşılır.
4. Tetkik sonucunda ortaya çıkan bulguların doğruluğu yerindedir.
5. Tetkikte sunulan öneriler yerinde, makul ve uygulanabilirdir.
6. Tetkikte ortaya çıkan bulgulara ilişkin öneri geliştirmede katılımcıların katkısı sağlanır.
7. Tetkike ilişkin rapor ve bulgular açıklık ve anlaşılırlık açısından uygundur.
8. Tetkikin sonucuna ilişkin rapor zamanında paylaşılır.
9. Tetkik çıktılarının (bulgu, öneri, eylem planı vb.) denetlenen sürecin gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesi hakimdir.
10. Tetkik sırasında birim faaliyetleri aksar.
1. İç tetkik faaliyetinin süreç bazlı ve spesifik alanlarda yapılması uygundur.
2. Bir sonraki tetkikte ele alınmasını istediğiniz süreçleri, alanları ve konuları varsa yazar mısınız?
3. Danışmanlık yapma veya tetkikçi olma talebiniz varsa yazar mısınız?
4. Eklemek istedikleriniz varsa yazar mısınız?