DÜ-FRM-543 Dış Paydaş Anketi Formu 2022_2

Değerli katılımcı; Bu çalışma ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Amacımız; sizden gelecek dönütler ile kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine ışık tutmaktır. Yanıtlarınızın değerlendirilmesi gizlilik ilkelerine uyularak yapılacağından, duygu ve düşüncelerinizi istediğiniz şekilde düşünceler bölümüne yazarak ifade etmenizi bekliyoruz. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.
Çalıştığınız kurum?


1. İletişimde olduğunuz birimlerle ilgili memnuniyetinizi belirtiniz.
Basın Yayın

Rektörlük

Daire Başkanlıkları

Fakülteler

Teknokent

Yüksekokullar

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Enstitüler

2. Dicle Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen temel değerlere bağlılığı hakkındaki memnuniyetinizi belirtiniz
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Adillik
İnsan odaklılık
Yenilikçilik
Güvenilirlik
Ortak akıl
Etik değerlere bağlılık
Özgür ve özgün düşünceyi önemseme (bilimsel özerklik)
Çevreye saygı ve duyarlılık
Sosyal sorumluluk
Yerel ve toplumsal kalkınmaya destek
Paydaşlarla işbirliği
Katılımcılık
Girişimcilik
3. Dicle Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyetinizi belirtiniz
Eğitim öğretim
Sportif etkinlikler
Araştırma geliştirme
Sosyal-kültürel faaliyetler
Danışmanlık hizmeti
Toplumsal yaşama katkı
Beklentilere uygunluk
Ürün ve hizmet kalitesi
4. Dicle Üniversitesi’nin sunduğu aşağıdaki hizmetlerden memnuniyetinizi belirtiniz.
Yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgilendirmesi.
Mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri (sertifika programları, kurslar vb.)
Bilirkişi hizmetleri.
Teknik rapor, danışmanlık ve laboratuvar analiz hizmetleri.
Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim faaliyetleri.
Üniversite ile şehir arasındaki bütünleşmesi.
5. Dicle Üniversitesi’nin şehrin sosyo-ekonomik gelişim ve sektörel kalkınmasına katkısı hakkında memnuniyetinizi belirtiniz.
Üniversitenin tüm kademelerdeki eğitim-öğretim sürecine katkısı
Üniversitenin düzenlediği seminer, kongre, panel v.b. etkinliklerin şehrin kültürel ve sosyal yaşam düzeyine katkısı
Üniversitenin şehre daha çok yatırım yapılmasını sağlayarak sanayinin gelişimine katkısı
Üniversitenin vermiş olduğu eğitim ve sertifika programları yoluyla nitelikli iş gücü ve istihdama katkısı
Üniversitenin turizme katkısı
Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin şehrin ekonomik kalkınmasına katkısı
Üniversitenin şehrin gelişimi ve tanıtımına katkısı
Akademisyenlerin danışmanlık hizmeti yoluyla şehirdeki işletmelere katkısı
6. Akademik personelimizin yaklaşımından memnuniyetinizi belirtiniz.
İletişim ve yeterli bilgilendirme

Görev ve sorumluluk bilinci

7. İdari personelimizin yaklaşımından memnuniyetinizi belirtiniz.
Görev ve sorumluluk bilinci

İletişim ve yeterli bilgilendirme

8. Dicle Üniversitesinin kurumunuz ile yürüttüğü ortak çalışmalardaki işbirliği ve koordinasyonuna dair memnuniyetinizi belirtiniz.