Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum
1. Aldığım eğitim mesleki açıdan yeterlidir.  
2. Aldığım dersler, mesleki gelişim sürecime olumlu katkılar sundu.  
3. Uygulamalı dersler, mesleki süreç ile tutarlıdır.  
4. Aldığım eğitim ile mesleki etik bilinci kazandım.  
5. Aldığım eğitimler ile iletişim becerilerimi geliştirdim.  
6. Aldığım eğitimler ile iş birlikli çalışma becerisi kazandım.  
7. Aldığım eğitimler ile bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi kazandım.  
8. Bölümümde aldığım eğitim; koşul, imkân ve ortam bakımından uygundur.  
9. Mezun olduğum programı başkalarına önerebilirim.  
10. Aldığım eğitimler, bana uyumlu çalışabilme becerisi kazandırdı.  
11. Aldığım kuramsal bilgileri mesleki süreçte uygulamada zorlanmadım.  
12. İlgili ve alanlarında yeterli öğretim üyelerinden ders aldım.  
13. Teknolojik araç-gereçlerle desteklenen dersler aldım.  
14. Mezun olduğum bölüm ezberci eğitim anlayışına sahipti.  
15. Bölümümde sunulan uygulamalar ve laboratuvar imkanları yeterli düzeydeydi.  
16. Okuduğum bölümden aldığım eğitim, kamu ve özel sektörde çalışma imkânı sağladı.  
17. Okuduğum bölüm, yabancı dil eğitimi açısından yeterliydi.  
18. Okuduğum bölüm, toplumda itibar sahibi olmamı sağladı.  
19. Üniversitenin elektronik ve basılı kaynakları yeterli düzeydeydi.  
20. Mezun olana kadar danışmanımla iletişim halindeydim.  
21. Okuduğum bölümü ziyaret etme isteğine sahibim.