SKS-FRM-547 DÜ SKS Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Memnuniyet Anketi 2024_1

Değerli Öğrencimiz; Bu anket formu ile Üniversitemizin kültür şubesinin sizlere sunmuş olduğu hizmetlere yönelik memnuniyet düzeylerinizi belirlemek amaçlanmıştır. Anketteki sorulara vereceğiniz cevaplar sizlere sunulan hizmetlerin kalitesine yön vereceğinden, hiçbir soruyu boş bırakmadan içtenlikle cevaplamanızı rica ederiz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü
Cinsiyetiniz

Yaşınız
Üniversitede kaçıncı yılınız
Son bir yılda katıldığınız etkinlik sayısı
Etkinlik duyurularına ulaşım şekli
1. Üniversitemizde konferans, çalıştay ve söyleşi faaliyetleri yürütülmektedir.
2. Üniversitemizde kurs, sergi ve tiyatro faaliyetleri yürütülmektedir.
3. Üniversitemizde gezi faaliyetleri yürütülmektedir.
4. Kültür şubesinin verdiği hizmetlerle ilgili bilgi ve duyuruya ulaşabiliyorum
5. Kültür şubesinde sorunlarıma çözüm bulabiliyorum.
6. Öğrenci kulübü faaliyetlerini faydalı buluyorum
7. Kurs faaliyetlerini faydalı buluyorum
8. Kültür şubesinin iletişim imkânlarını (e-posta, duyurular, sosyal medya vb.) yeterli buluyorum.
9. Kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği salonlar etkinliğe uygun seçilmektedir
10. Kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği salonlar temizdir
10. Görüş ve önerileriniz