Araştırma Merkezleri  Personel  Öğrenci  Kamu


Yönetmelikler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
4/13/2015YönetmeliklerGörevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
4/22/2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama YönetmeliğiSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıPersonelİndir

Yönergeler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
9/26/2023YönergelerSosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
11/14/2023YönergelerKütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı YönergesiKütüphane ve Dok. Daire BaşkanlığıPersonelİndir
12/29/2021YönergelerZiya Gökalp Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları YönergesiZiya Gökalp Eğitim FakültesiPersonelİndir
4/8/2020YönergelerKonut Dağıtım Ve Yönetim Yönergesiİdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıPersonelİndir
12/11/2019YönergelerGüvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair YönergeGenel SekreterlikPersonelİndir
3/30/2020YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin YönergeDiş Hekimliği FakültesiPersonelİndir
10/11/2018YönergelerHizmet İçi Eğitim YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
7/13/2020YönergelerDicle Üniversitesi Çevrimiçi (Online)Doçentlik Sözlü Sınavı Uygulama YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
6/13/2018YönergelerYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev ve Sorumluluklar YönergesiYapı İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
5/2/2017Yönergelerİnsan Kaynakları YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
12/19/2017YönergelerBütçe ve Performans Programı İşlemleri YönergesiStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıPersonelİndir
5/2/2017YönergelerYurt içi ve Yurt dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
6/5/2020YönergelerBilimsel Dergiler YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
6/23/2017YönergelerYazışma Kuralları ve Belge Yönetimi YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
4/22/2015Yönergelerİnternet ve Yerel Ağ Servisleri Kullanım YönergesiBilgi İşlem Daire BaşkanlığıPersonelİndir
5/2/2017YönergelerElektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
10/5/2022YönergelerLisansüstü Tez Ödülleri YönergesiRektörlükPersonelİndir
6/18/2019YönergelerDöner Sermaye Ek Ödeme YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
3/4/2021YönergelerÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
1/8/2019YönergelerGüvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
5/2/2017YönergelerPerformans Ödül ve Teşvik Değerlendirme YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
5/12/2023Yönergelerİşçi Disiplin İşlemleri YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
3/17/2015YönergelerMevzuat Komisyonu Yönergesi RektörlükPersonelİndir
5/26/2017YönergelerVeteriner Fakültesi Poliklinik Uygulama Esasları ve YönergesiVeteriner FakültesiPersonelİndir
4/16/2020YönergelerAkademik Kıyafet YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
1/28/2022Yönergelerİdari Personel Ödül YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
6/13/2018YönergelerÖğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bünyesinde Çalışmalarına İlişkin Uygulama Esasları YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
5/2/2017YönergelerYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü YönergesiYapı İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir

Usul ve Esaslar
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
4/22/2015Usul ve EsaslarÜniversitemize Ait Yemekhane Ve Sosyal Tesislerin Çeşitli Özel Toplantılar İçin (Düğün, Nişan, Sünnet Gibi) Kullanılmasının Usul Ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıPersonelİndir
9/26/2023Usul ve EsaslarDiş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Tarafından Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetlerinde Ücretlendirme, Ödeme, Usul ve EsaslarDiş Hekimliği FakültesiPersonelİndir
6/11/2020Usul ve Esaslar2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 50/d Maddesi Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlamaları Halinde İlişkilerinin Kesilmesine Dair Usul ve EsaslarPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
4/29/2019Usul ve EsaslarYükseköğretim Kanunu 37.Madde Kapsamındaki Görevlendirmelere Ait Usul ve EsaslarPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir