Araştırma Merkezleri  Personel  Öğrenci  Kamu


Yönetmelikler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
4/20/2015YönetmeliklerZiya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
5/12/2017YönetmeliklerLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
9/2/2021YönetmeliklerLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerVeteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
5/15/2023YönetmeliklerDİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİDiş Hekimliği FakültesiÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
9/17/2019YönetmeliklerÖnlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin YönetmelikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
1/9/2018YönetmeliklerTıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DeğişiklikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerTıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Staj YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
6/9/2021YönetmeliklerDicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerLisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında YönetmelikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
6/22/2020YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönetmeliklerHukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir

Yönergeler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
6/13/2018YönergelerÖzel Öğrenci YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
8/1/2018YönergelerEczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Dersleri Yönergesi Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/16/2020YönergelerUygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn) YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
8/1/2018YönergelerEczacılık Fakültesi Staj YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
11/14/2023Yönergelerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenciİndir
5/26/2017YönergelerBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2017-2018 Özel Yetenek Giriş KlavuzuBeden Eğitim YüksekokuluÖğrenciİndir
9/26/2023YönergelerAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim YönergesiAna SiteÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerÖğrenci Konseyi YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
7/7/2020YönergelerDisiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalları ve Disiplinlerarası Lisansüstü Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/16/2020YönergelerErasmus Değişim Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
3/13/2019YönergelerTıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
1/28/2022YönergelerÖnlisans ve Lisans Birimleri Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
9/2/2021YönergelerÖnlisans-Lisans Düzeyinde Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
10/17/2019YönergelerEğitim Komisyonu YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerYandal Programı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
6/23/2017YönergelerDevlet Konservatuvarı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı KılavuzuDevlet KonservatuarıÖğrenciİndir
5/2/2017YönergelerÖğrenci Toplulukları/Kulüpleri YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
11/16/2023YönergelerAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler YönergesiKalite Geliştirme KoordinatörlüğüÖğrenciİndir
5/26/2017YönergelerVeteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği YönergesiVeteriner FakültesiÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerZorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/16/2020YönergelerUluslararası Kısa Süreli Öğrenci Değişim Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
10/5/2020YönergelerZorunlu Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
11/16/2023YönergelerFen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin YönergeKalite Geliştirme KoordinatörlüğüÖğrenciİndir
7/26/2018YönergelerZiya Gökalp Eğitim Fak. Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiZiya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
6/23/2017YönergelerResim-iş Öğretmenliği Lisans Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı KılavuzuZiya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
6/13/2018YönergelerUzmanlık Alan Dersi Uygulama EsaslarıÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
5/14/2019YönergelerPedagojik Formasyon Yönergesi Ziya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
6/19/2017Yönergelerİlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesiİlahiyat FakültesiÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerÖğrenci Danışmanlığı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
12/29/2021YönergelerEngelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
10/26/2018Yönergelerİlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerÇift Anadal Programı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/20/2015YönergelerDiploma YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
5/12/2017YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Diş Hekimliği FakültesiÖğrenciİndir
9/8/2017YönergelerDil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
8/11/2017YönergelerSağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım KlavuzuSağlık Bilimleri EnstitüsüÖğrenciİndir

Usul ve Esaslar
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
5/12/2015Usul ve EsaslarÖğrenci Piknik Alanı Kullanma Taahhüt FormuSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
3/17/2015Usul ve EsaslarÜniversitemiz Bünyesinde Ortaöğretim,Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Yapacakları Mesleki Eğitim (Beceri Eğitimi) ve Staj Eğitimine Ait Uygulama Usul ve EsaslarıPersonel Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
5/26/2017Usul ve EsaslarDicle Üniversitesi Öğrencilerinin Gerçekleştireceği Bilimsel ve Kültürel Gezi İle Etkinliklere Ait Uygulama Usul ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
4/22/2015Usul ve EsaslarYükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir