Araştırma Merkezleri  Personel  Öğrenci  Kamu


Yönetmelikler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
20.04.2015YönetmeliklerZiya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
12.05.2017YönetmeliklerLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
02.09.2021YönetmeliklerLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerVeteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
17.09.2019YönetmeliklerÖnlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin YönetmelikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
05.11.2018YönetmeliklerDiş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Klinik Ders Yükü Pratik Uygulama Yönetmeliği DeğişiklikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
09.01.2018YönetmeliklerTıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DeğişiklikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerDiş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
17.08.2017YönetmeliklerDiş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerTıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Staj YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
09.06.2021YönetmeliklerDicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
01.09.2022YönetmeliklerHUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerLisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında YönetmelikÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
22.06.2020YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönetmeliklerHukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir

Yönergeler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
13.06.2018YönergelerÖzel Öğrenci YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
01.08.2018YönergelerEczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Dersleri Yönergesi Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
16.04.2020YönergelerUygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn) YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
01.08.2018YönergelerEczacılık Fakültesi Staj YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
26.05.2017YönergelerBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2017-2018 Özel Yetenek Giriş KlavuzuBeden Eğitim YüksekokuluÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerÖğrenci Konseyi YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
07.07.2020YönergelerDisiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalları ve Disiplinlerarası Lisansüstü Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
16.04.2020YönergelerErasmus Değişim Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
13.03.2019YönergelerTıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
28.01.2022YönergelerÖnlisans ve Lisans Birimleri Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
02.09.2021YönergelerÖnlisans-Lisans Düzeyinde Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
17.10.2019YönergelerEğitim Komisyonu YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerYandal Programı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
23.06.2017YönergelerDevlet Konservatuvarı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı KılavuzuDevlet KonservatuarıÖğrenciİndir
02.05.2017YönergelerÖğrenci Toplulukları/Kulüpleri YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
26.05.2017YönergelerVeteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği YönergesiVeteriner FakültesiÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerZorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
16.04.2020YönergelerUluslararası Kısa Süreli Öğrenci Değişim Programları YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
05.10.2020YönergelerZorunlu Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
26.07.2018YönergelerZiya Gökalp Eğitim Fak. Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiZiya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
23.06.2017YönergelerResim-iş Öğretmenliği Lisans Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı KılavuzuZiya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
13.06.2018YönergelerUzmanlık Alan Dersi Uygulama EsaslarıÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
14.05.2019YönergelerPedagojik Formasyon Yönergesi Ziya Gökalp Eğitim FakültesiÖğrenciİndir
19.06.2017Yönergelerİlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesiİlahiyat FakültesiÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerÖğrenci Danışmanlığı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
29.12.2021YönergelerEngelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
26.10.2018Yönergelerİlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerÇift Anadal Programı YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
20.04.2015YönergelerDiploma YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
12.05.2017YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Diş Hekimliği FakültesiÖğrenciİndir
08.09.2017YönergelerDil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Eğitim-Öğretim ve Sınav YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
11.08.2017YönergelerSağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım KlavuzuSağlık Bilimleri EnstitüsüÖğrenciİndir

Usul ve Esaslar
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
12.05.2015Usul ve EsaslarÖğrenci Piknik Alanı Kullanma Taahhüt FormuSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
17.03.2015Usul ve EsaslarÜniversitemiz Bünyesinde Ortaöğretim,Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Yapacakları Mesleki Eğitim (Beceri Eğitimi) ve Staj Eğitimine Ait Uygulama Usul ve EsaslarıPersonel Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
26.05.2017Usul ve EsaslarDicle Üniversitesi Öğrencilerinin Gerçekleştireceği Bilimsel ve Kültürel Gezi İle Etkinliklere Ait Uygulama Usul ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir
22.04.2015Usul ve EsaslarYükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıÖğrenciİndir