Araştırma Merkezleri  Personel  Öğrenci  Kamu


Yönetmelikler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
13.04.2015YönetmeliklerGörevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
22.04.2015YönetmeliklerYükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama YönetmeliğiSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıPersonelİndir

Yönergeler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
29.12.2021YönergelerZiya Gökalp Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları YönergesiZiya Gökalp Eğitim FakültesiPersonelİndir
08.04.2020YönergelerKonut Dağıtım Ve Yönetim Yönergesiİdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıPersonelİndir
11.12.2019YönergelerGüvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair YönergeGenel SekreterlikPersonelİndir
18.02.2019YönergelerKütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı YönergesiKütüphane ve Dok. Daire BaşkanlığıPersonelİndir
30.03.2020YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin YönergeDiş Hekimliği FakültesiPersonelİndir
11.10.2018YönergelerHizmet İçi Eğitim YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
13.07.2020YönergelerDicle Üniversitesi Çevrimiçi (Online)Doçentlik Sözlü Sınavı Uygulama YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
13.06.2018YönergelerYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev ve Sorumluluklar YönergesiYapı İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
02.05.2017Yönergelerİnsan Kaynakları YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
19.12.2017YönergelerBütçe ve Performans Programı İşlemleri YönergesiStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıPersonelİndir
02.05.2017YönergelerYurt içi ve Yurt dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
05.06.2020YönergelerBilimsel Dergiler YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
23.06.2017YönergelerYazışma Kuralları ve Belge Yönetimi YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
22.04.2015Yönergelerİnternet ve Yerel Ağ Servisleri Kullanım YönergesiBilgi İşlem Daire BaşkanlığıPersonelİndir
02.05.2017YönergelerElektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
05.10.2022YönergelerLisansüstü Tez Ödülleri YönergesiRektörlükPersonelİndir
18.06.2019YönergelerDöner Sermaye Ek Ödeme YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
04.03.2021YönergelerÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
08.01.2019YönergelerGüvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
02.05.2017YönergelerPerformans Ödül ve Teşvik Değerlendirme YönergesiPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
17.03.2015YönergelerMevzuat Komisyonu Yönergesi RektörlükPersonelİndir
26.05.2017YönergelerVeteriner Fakültesi Poliklinik Uygulama Esasları ve YönergesiVeteriner FakültesiPersonelİndir
16.04.2020YönergelerAkademik Kıyafet YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir
28.01.2022Yönergelerİdari Personel Ödül YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
13.06.2018YönergelerÖğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bünyesinde Çalışmalarına İlişkin Uygulama Esasları YönergesiGenel SekreterlikPersonelİndir
02.05.2017YönergelerYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü YönergesiYapı İşleri Daire BaşkanlığıPersonelİndir

Usul ve Esaslar
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
22.04.2015Usul ve EsaslarÜniversitemize Ait Yemekhane Ve Sosyal Tesislerin Çeşitli Özel Toplantılar İçin (Düğün, Nişan, Sünnet Gibi) Kullanılmasının Usul Ve EsaslarıSağ. Kül. Spor Daire BaşkanlığıPersonelİndir
11.06.2020Usul ve Esaslar2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 50/d Maddesi Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlamaları Halinde İlişkilerinin Kesilmesine Dair Usul ve EsaslarPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir
29.04.2019Usul ve EsaslarYükseköğretim Kanunu 37.Madde Kapsamındaki Görevlendirmelere Ait Usul ve EsaslarPersonel Daire BaşkanlığıPersonelİndir