Araştırma Merkezleri  Personel  Öğrenci  Kamu


Yönetmelikler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
15.12.2017YönetmeliklerArşiv Hizmetleri YönetmeliğiGenel SekreterlikKamuİndir
18.06.2020YönetmeliklerDicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelikİdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıKamuİndir

Yönergeler
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
01.01.2020YönergelerMühendislik Hizmetleri İktisadi İşletme YönergesiMühendislik FakültesiKamuİndir
07.08.2017YönergelerKültür ve Kongre Merkezi (DÜKKOM) Salonları İçin Süreli Kullanım SözleşmesiKongre MerkeziKamuİndir
03.12.2019YönergelerModern Örnek Tarım ve Hobi Bahçeleri YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
20.12.2019YönergelerSosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Yönergesi Sosyal Bilimleri EnstitüsüKamuİndir
19.12.2017YönergelerHayvan Deneyleri Etik Kurulu (DÜHADEK) YönergesiSağ. Bil. Uyg. ve Arş. Mrz (DUSAM)Kamuİndir
25.10.2019YönergelerBirim ve Eklentilerine Ad Vermeye İlişkin YönergeGenel SekreterlikKamuİndir
29.12.2021YönergelerAçık Bilim PolitikasıKütüphane ve Dok. Daire BaşkanlığıKamuİndir
23.09.2019YönergelerMisafir Araştırmacı Kabul ve Uygulama YönergesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıKamuİndir
02.05.2017YönergelerKütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Materyal Bağış Alma YönergesiKütüphane ve Dok. Daire BaşkanlığıKamuİndir
08.04.2022YönergelerDÜBAP YönergesiKalite Geliştirme KoordinatörlüğüKamuİndir
03.08.2015YönergelerYayın YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
09.08.2019YönergelerKimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
02.05.2017YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Hastane YönergesiDiş Hekimliği FakültesiKamuİndir
07.05.2020YönergelerFikri ve Sinai Mülkiyet Hakları, Buluşların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
02.08.2022YönergelerÇevre ve Sıfır Atık YönergesiKalite Geliştirme KoordinatörlüğüKamuİndir
07.12.2021YönergelerKişisel Verileri Koruma Kurulunun Çakışma Usul ve Esaslarına Dair YönergeGenel SekreterlikKamuİndir
09.06.2022YönergelerKayıp ve Buluntu Eşya YönergesiKalite Geliştirme KoordinatörlüğüKamuİndir
07.08.2017YönergelerStant Açma, Afiş Asma ve Broşör Dağıtma Amaçlı Süreli Kullanım SözleşmesiKongre MerkeziKamuİndir
07.08.2017YönergelerKongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum, Konferans, Panel ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi YönergesiKongre MerkeziKamuİndir
18.10.2019YönergelerSözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
19.12.2017YönergelerÖn Mali Kontrol YönergesiStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıKamuİndir
26.02.2020Yönergelerİş Sağlığı ve Güvenliği YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir
13.06.2018YönergelerYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınmazlar üzerinde Proje ve Bakım Onarım Uygulama YönergesiYapı İşleri Daire BaşkanlığıKamuİndir
25.06.2015YönergelerRisk Yönetimi YönergesiStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıKamuİndir
02.05.2017YönergelerKültür ve Kongre Merkezi (DÜKKOM) YönergesiKongre MerkeziKamuİndir
29.12.2021YönergelerDiş Hekimliği Fakültesi Entegre Klinik Uygulama YönergesiDiş Hekimliği FakültesiKamuİndir
18.10.2019YönergelerFahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödülü YönergesiGenel SekreterlikKamuİndir

Usul ve Esaslar
Eklenme TarihiKategoriBaşlıkBirimKitleİndir
29.12.2021Usul ve EsaslarDicle Üniversitesi Alanlarında Gerçekleştirilecek Olan Organizasyon, Tanıtım, Satış vb. Amaçlı Faaliyetlere İlişkin Başvuru ve Kullanım EsaslarıKongre MerkeziKamuİndir
31.07.2017Usul ve EsaslarZiraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Usul ve EsaslarıZiraat FakültesiKamuİndir
14.03.2018Usul ve EsaslarKültür ve Kongre Merkezi Kullanımına İlişkin Usul ve EsaslarıKongre MerkeziKamuİndir
05.10.2022Usul ve EsaslarEmeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair KriterlerGenel SekreterlikKamuİndir